Vizyon ve Misyon

Vizyon:
Elmas Patent’in temel vizyonu; Türkiye markası olmak, Sınai Mülkiyet alanında ülkemize yüksek katma değer sağlamak.

Misyon:
Sahip olduğumuz bilgi, tecrübe ve araştırma yeteneği ile hizmet verdiğimiz Türk Sanayicisine destek vermek, ar-ge, inovasyon, sınai mülkiyet haklarının korunması ve geliştirilmesi alanlarında kamu – özel tüm paydaşlarıyla ilişkilerinin en efektif ve optimum şekilde geliştirilmesine katkı sağlamaktır.