Blog

TÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Tübitak) girişimcilerin, düzenlemek istedikleri projeleri desteklemek amacıyla arge desteği sunmaktadır. Çeşitli kuruluşa bu konuda çeşitli destekler veren, ve verdiği destekler hiç de küçümsenecek miktarlarda olmayan Tübitak, özel kuruluşların ürün geliştirme ve süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla maddi destek vermektedir.

Tübitak Ar-ge Hibeleri Nedir?

Tübitak arge hibeleri, özel kuruluşların ihtiyacı olan maddi desteğin sağlanması anlamındadır. Bazı kişiler, ürettikleri projeleri hayata geçirecek desteğe sahip değillerdir. Bazen projeleri, yepyeni bir varoluşun ilk başlangıcı sayılabilecek niteliğe sahiptir ancak, maddi desteklerinin olmaması bu projelerin geri planlara itilmesine neden olmaktadır.

Bir işyeri sahibi, yeni bir ürün geliştirme adımı attığında, üretilen fikrin ortaya konulması için çeşitli çalışmalar gerçekleştirmek zorundadır. Farklı yollarla ürünleri denemeli, oluşan sorunları çözmeli, çözülemeyecek sorunlarla karşılaştığında ürünü baştan tasarlamayı denemelidir. Özellikle teknoloji alanında yapılan çalışmalar göstermiştir ki, bazı yeni fikirler çeşitli maliyetleri de beraberinde getirmektedir. Tübitak bu noktada, ürün geliştirme sürecinde kuruma yardımcı olmaktadır. Hem süreci destekleyen, hem de maddi destek veren Tübitak, yeni fikirlerin hayata geçişini hızlandıran muhteşem bir projeye imzasını atmıştır.

Tübitak Ar-ge Hibeleri Programlarına Hangi Kurumlar Başvuru Yapabilir?

Tübitak sağladığı desteği, gerçekten üretime geçmek için can atan ancak maddi destek bulamayan tüm kurumlar için açmıştır. Firmanın düzeyine ya da sektör büyüklüğüne bakılmaksızın, tüm yerleşik sermaya şirketleri başvuruda bulunabilmektedir. Ancak bu, herkese destek verileceği anlamına gelmemektedir. Tübitak projesini en çok beğendiği kurumlara, ürün geliştirme potansiyeline göre bir sıralama yapmakta ve destek sağlamaktadır.

Tübitak Arge Hibeleri Özellikleri

Tübitak Arge hibeleri, devletin sağladığı olanaklardan daha geniş olanaklara sahip bir destektir. Herhangi bir bütçe sınırlaması yoktur, seçilmiş kurumlara sınırsız bütçe verilmektedir. Kurum ihtiyacı olan parayı alarak, ürününü geliştirebilir ve sürecini hızlandırabilir. Tübitak çok da iyi bir reklam kaynağı olacağından, firmanın işleri bir hayli açılacaktır. Projeye 36 ay boyunca destek verilmektedir, yani proje 3 yıl içerisinde ortaya çıkarılmalıdır. Projeler KOBİ’ler tarafından geliştirildiği takdirde, Tübitak geliştirilmiş bu proje için 7500 TL teşvik ödülü sağlamaktadır. Proje için yapılacak harcamaların en az yüzde 40’ı, en çok yüzde 60’ı olacak şekilde destek sağlanmaktadır.