marka yenileme
PATENT SWOT

PATENT SWOT Analizi, bir ürünün yahut patentli bir ürünün ve süresi dolmuş bir patentin durumunun güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir.

Strenghts (Güçlü Yönler)

– Güçlü yönlerini fırsatlardan yararlanacak şekilde hazırlanması,

– Patentin güçlü ticarileşme yön ve potansiyelinin ortaya çıkarılması

Weakness (Zayıf Yönler),

Buluşun Zayıf yönlerinin farkına vararak onları güçlü yönlere dönüştürecek stratejiler geliştirilmesi.

Threats (Tehditler, Riskler)

Buluşun dünya çapındaki patent dokümanlarıyla;

– Patent İhlal analizinin yapılması,

– Detaylı patent araştırması yapılarak risklerin minimuma indirilmesi

– Tehditleri buluşun güçlü yanları ile bütünleştirerek fırsatlara dönüştürebilirsiniz.

Oppurtunities (Fırsatlar)

– Buluşunuzun önündeki fırsatların neler olduğunu,

– Yerli ve milli bir projenin ortaya koyulması,

– Buluşla ilgili Devlet Teşvik ve Destekleri,

– %50 Vergi Avantajları

– Ayrıca ürününüze ek gelişmeler yaparak katma değeri yüksek daha ileri teknoloji ve Pazar imkanlarını önünüze seriyoruz.

PATENT SWOT bir Elmas Patent AŞ. tescilli markasıdır.