1-) Patent/ Faydalı Model İhlal Analizi;

(Patent İnfringement Analysis)

Patentli bir ürünün üretim tekniğinin ve unsurlarının taklit edilmesi kanunlar nezdinde yüksek yaptırımlar içermektedir. Yeni 6769 sayılı SMK’da (Sınai Mülkiyet Kanununu) ve ilgili ticaret kanunlarında tanımlıdır. Ancak, bu yaptırımların uygulanabilmesi için gerçekten taklit veya benzer olduğu iddia edilen ürün, üretim yöntemi veya sistemlerde patentte tanımlanan unsurların bulunması gereklidir. İşte bunun için patent ile taklit olduğu iddia edilen ürün, üretim yöntemi veya sistemlerin karşılaştırılıp patent ihlal analizinin yapılması gerekir.

Patent ihlal analizi ile mevcut patentli ürünün koruma sınırları belirlenmektedir. Bu koruma sınırları patentin ana isteminde belirtilmiş ve alt istemler ile desteklenmiş unsurlarını içermektedir. İstemlerin detaylı şekilde analiz edilmesi neticesinde patentin koruma kapsamı netleştirilerek ihlal edilen unsurların belirlenmesi sağlanır.

 

2-) Patent / Faydalı Model Aşma / Patent Etrafında Dolaşma

(Patent Punching)

Mevcut patentli bir ürünün aşılması ancak doğru bir patent ihlal analizinin yapılması ile mümkündür. Patent ihlal analizinin ve detaylı bir patent araştırması ile patentin sınırları net şekilde ortaya koyulmaktadır. Mevcut patentli ürünün sınırları ortaya konulduktan sonra bu durumda açık kapıların yani yeni tekniklerin veya farklı unsurların ortaya konulması sağlanmaktadır. Ancak bir patentin aşılması kolay değildir, ancak mümkün değildir de diyemeyiz. Zira patente hakim mühendis ekibi ile bir patentin açılması mümkündür. Yeter ki sağlam bir patent araştırması ve patent ihlal analizi yapılsın.

Patent Aşma çalışması ile ithalatın düşürülüp ihracatın arttırılması mümkün kılınmaktadır. Zira, ithal ürünlerin pahalılığı ve döviz çıktılarının dış kaynaklara akması akabinde ülke ekonomisine olumsuz etki etmektedir. Bu noktada yerli ve millileştirme projesine katkı olarak patent aşma çalışması bu noktada yüksek önem arz etmektedir. Aslında bu patent aşma faaliyeti mevcut tekniği geliştirerek yeni teknoloji oluşturma ve ortaya çıkan yeniliklere patent alınması sürecidir.

Buluşun patent dokümanı hazırlanırken en önemli husus; patentin aşılamayacağı, delinemeyecek şekilde patent dokümanı hazırlamaktır. Böyle hazırlanmış patent dosyalarını, belgelerinin aşılması, delinmesi çok zordur. Firmaların bu hususa çok dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

Elmas Patent A.Ş buluşçularımızın patent dosyaları hazırlarken en geniş kapsamda ve aşılamayacak, delinemeyecek ve belge alabilecek şekilde patent dosyası hazırlamaktadır.

 

3-) Patent / Faydalı Model Araştırması;

(Patent / Useful Model Search )

Elmas Patent ofisi olarak dünya çapında hem ÜRÜN BAZLI PATENT ARAŞTIRMASI ve hem de FİRMA (RAKİP) BAZLI PATENT ARAŞTIRMASI yapılmaktadır. Bu alanda Espacanet, Google Patent, Wipo gibi resmi patent veri tabanları kullanılarak detaylı patent araştırması yapılmaktadır. Patent araştırması yaparken anahtar kelimelerin kullanılması yüksek önem arz etmektedir. Patent araştırması gerek patent yazımında gerek patent ihlal analizlerinde gerekse patent aşma işlemlerinde etkin rol oynayan bir çalışma türüdür. Elmas Patent A.Ş olarak Türk Sanayicinin üretim iştigal alanları ile ilgili olarak patent izleme ve rakip izleme çalışmalarımıza katılmalarını ve böylece üretim iştigal alanlarında teknolojinin nasıl bir seyir izlediğini görmelerini önemsiyoruz.

 

4-) Patent Bülten İzleme;

(Patent Bulleting Tracking) 

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan Patent Bültenleri düzenli olarak İnceleme, araştırma ve analizleri yapılarak müşterilerimize kendi patentleri ve sektörleri ile ilgili yapılan yeni patent başvurularını bildirmekteyiz. Böylelikle hem ürün bazlı hem firma yani rakiplerin ne tür ürünler ürettiğini öğrenme imkânı sağlanmaktadır.

Elmas Patent müşterilerimizin Patentlerini izleyerek sektördeki yeni gelişmeleri ve yakın benzer patent / Faydalı Model başvurularına anında haberdar ederek gerekli müdahaleleri yapmaktadır.