Blog

6-ayda

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitim, fen liseleri ve Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) yapılan fikri mülkiyet çalışmaları kapsamında, bu yılın ilk altı ayında 2 bin 989 patent başvurusu yapıldığını, bu başvurulardan 638 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili alındığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019’dan itibaren fikri mülkiyet hakları çalışmaları kapsamında patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. Bu kapsamda, ilk adımı mesleki eğitimde attı. Fikri mülkiyet çalışmalarına özellikle mesleki eğitim Ar-Ge merkezlerinde ağırlık verilerek 2020’de 12 patent, 8 faydalı model, 109 tasarım ve 59 marka tescili olmak üzere toplam 188 ürünün tescili alındı. MEB, daha sonra fen liseleri ve BİLSEM‘lerde de fikri mülkiyet çalışmalarını başlattı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı desteğiyle 81 ilde 183 BİLSEM’de görev yapan öğretmenlere yönelik fikri mülkiyet ve sınai haklar konusunda eğitimler düzenlendi. BİLSEM’lerde yürütülen projeler yeniden yapılandırıldı. Bu çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. BİLSEM’ler 2021’in ilk altı ayında 101 patent, 168 faydalı model, 1695 tasarım ve 10 marka olmak üzere 1974 ürün başvurusunda bulundu.

MEB, her bir BİLSEM’den en az bir ürün tescili olmak üzere 2021’de 183 ürün tescili almayı hedefliyordu. Başvurular sonunda 520 ürünün tescili alındı. Böylece 2021’in ilk altı ayında hedefe ulaşıldığı gibi yüzde 184 artış elde edildi.

Mesleki eğitimde ise 2021’de 850 ürün başvurusunda bulunuldu ve 12 patent, 13 faydalı model, 45 tasarım ve 39 marka olmak üzere 109 ürünün tescili alındı. MEB, mesleki eğitimde 250 ürün tescili almayı hedefliyordu. Böylece ilk altı ayın sonunda bu hedefin de yüzde 44’ü gerçekleştirildi.

Fen liselerinde ise bu yıl başvuruda bulunulan 165 üründen 9’unun tescili alındı. MEB, her bir fen lisesinden en az bir ürün tescili olmak üzere 2021’de 320 ürün tescili almayı hedefliyor.

İLK ALTI AYDA 638 ÜRÜN TESCİLİ ALINDI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak mesleki eğitim, BİLSEM ve fen liselerinde fikri mülkiyet konusunda bir yılda çok önemli mesafe aldıklarını belirtti.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ile yaptıkları iş birliği kapsamında 81 ilde yönetici ve öğretmenlere fikri mülkiyet süreçleri ile ilgili verilen eğitimleri tamamladıklarını kaydeden Özer, “Ayrıca, Bakanlık bünyesinde 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere fikri mülkiyet ofisi kurduk. 2021’in ilk altı ayında mesleki eğitim, BİLSEM’ler ve fen liselerinde fikri mülkiyet kapsamında toplam 2 bin 989 ürün tescil başvurusunda bulunduk ve altı ay sonunda bu başvurulardan 638 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini aldık. Başvuruların çoğunluğu halen değerlendirme aşamasındadır” bilgisini paylaştı.

İLK ALTI AYDA TESCİL HEDEFİNİN YÜZDE 85’İ GERÇEKLEŞTİ
Fikri mülkiyet farkındalığını ortaöğretim kurumlarına yaygınlaştırmak istediklerinin altını çizen Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Mesleki eğitimde aldığımız mesafe sonrasında fen liselerimizde ve BİLSEM’lerde fikri mülkiyet konusunda önemli adımlar atmaya başladık. Kurulan bu iş birliği ile 81 ildeki tüm fen liselerimizin ve BİLSEM’lerimizin yönetici ve öğretmenlerine yönelik eğitimler düzenledik. 2021’de 320 fen lisemizin ve 183 BİLSEM’in her birinin en az bir ürün tescil etmesini hedefliyoruz. Mesleki eğitimde de 250 ürün tescili hedefliyoruz. Dolayısıyla 2021’de toplam 753 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili almayı hedefliyoruz.

İlk altı ayda tescil hedefimizin yüzde 85’ine ulaşmış bulunuyoruz. İlk altı ayda elde edilen başarıya baktığımızda gelinen nokta oldukça sevindirici. Dolayısıyla, 2021’de önümüze koyduğumuz hedefe kolaylıkla ulaşacağımız gibi hedefi aşacağımıza da inanıyorum. Böylece fikri mülkiyet ve sınai haklarla ilgili ortaöğretim kurumlarımızda ve Bakanlığımızda oldukça güçlü bir deneyim ve kültür oluştu. Bu çalışmalar gelecekte çok daha iyi bir noktaya taşınacaktır.”

Bu süreçteki çalışmalara sürekli destek olan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’a teşekkür eden Özer, “Ayrıca, bu süreçleri başarılı bir şekilde yürüten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, 81 il milli eğitim müdürümüze ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: Hürriyet