Türk Patent ve Marka Kurumu

Türk Patent ve Marka Kurumu

Türk Patent ve Marka Kurumu Nedir? Görevleri Nelerdir?

Türk Patent ve Marka Kurumu; sınai mülkiyet haklarının tescil edilmesi konularında (Özellikle marka ve patent tescili konularında) ülkemizde yetkiye sahip tek kurumdur. Türk Patent ve Marka Kurumu kamu kuruluşu olarak hizmet veren Ankara merkezli bir kuruluştur.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TPE) Amacı Nedir?

Türk Patent ve Marka Kurumu kişi ve kurumların sınai mülkiyet haklarını korumak için başvurduğu kamu kuruluşudur. Temel amacı da bu alanın içinde yer alan hakların korunmasını sağlamaktır. Marka ve patent tescil alanları kişilerin mülkiyet haklarının korunması için büyük önem arz eden hususlardır. Bir marka sahibi firmanın faaliyetlerini sürdürebilmesi için markası koruması gerekir. Olası risk ve tehditler ile markaların zarar görmesi aynı zamanda kuruluşların da zarar görmesine neden olur. Bu nedenle sınai mülkiyet haklarının korunması alanında ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu etkin olarak hizmet vermektedir. 

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hedeflenen bir başka husus da ülkemizin teknolojik ve ekonomik bağlamdaki ilerlemesine katkıda bulunmaktır. Serbest rekabet ortamı oluşturulmasını sağlamak ve bu ortamın doğal bir sonucu olarak gelişmeyi ortaya çıkabilmektir. Enstitü, belli kural ve kanunlar çerçevesinde hareket eder. Haksızlık, hakların ihlali gibi sorunların ortaya çıkmaması için faaliyet gösterir.

Türk Patent ve Marka Kurumu Görevleri Nelerdir?

Türk Patent ve Marka Kurumu görevleri arasında bulunan bazı görevler aşağıdaki gibidir.

·        Temel amacı; kanunlar ile koruma altına alınmış olan sınai hakların tescili, korunması gibi işlemleri gerçekleştirmektir.

·        Marka, patent ve endüstriyel tasarımlar ile ilgili kanunlar uyarınca Türk Sınai Mülkiyet Gazetesini düzenli olarak çıkarmak zorundadır.

·        Ülkemizi uluslararası kuruluşlar bazında temsil etmek. (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onayı dahilinde.)

·        Marka, patent ve tescil işlemlerini devamlı olarak takip etmek, süreçleri periyodik olarak uygulamak.

·        Yapılması planlanan devir anlaşmaları ve lisans işlemlerini kayıt etmek, tescil etmek.

·        Gerekli mahkemelerde bilirkişilik yapmak.

Yukarıda bahsedilenlerin yanı sıra Türk Patent ve Marka Kurumunun farklı görevleri de bulunmaktadır. Marka ve patent tescil işlemleri bağlamında; tescil için onay başvurusunda bulunmak, ilan süreçlerini takip etmek, yeni kanun ve yasalardan haberdar olmak, güncel bilgileri takip etmek gibi farklı amaçlar ile Türk Patent ve Marka Kurumu kurumunu takip etmekteyiz. 

 Murat AYNA

Elmas Patent A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı - Chairman Of The Board
Patent Uzmanı - Patent Specialist

Yavuz GÜLEÇ

Elmas Patent A.Ş.
CEO
Marka & Patent Vekili - Trademark & Patent Attorney

mayna@elmaspatent.com.tr
ygluec@elmaspatent.com.tr


Benzer Konular

HIZLI BİLGİ ALMAK İÇİN HEMEN ARAYIN