Marka ve Patent Uzmanları Ne İş Yapar?

Marka ve Patent Uzmanları Ne İş Yapar?

Marka, Patent Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Marka uzmanı veya patent uzmanı; bir buluşa sahip kurum, kuruluş veya kişilerin başvurdukları meslek gruplarından biridir. Bu meslek grubunda bulunan çalışanlar marka tescil sürecinde başvurusu bulunan mal, hizmet veya buluşların uluslararası sınıflandırma sistemi baz alınarak sınıflandırma işlemlerini yapan kişilerdir. Aynı zamanda tescil sürecinin nasıl sonlanacağı da bu uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara bağlı olarak şekillenir.

Marka, Patent Uzmanı Görevleri Nelerdir?

Marka uzmanı veya patent uzmanı görevleri İŞKUR tarafından şu şekilde açıklanmıştır:

·        Marka tescil sürecinde kullanılan mal veya hizmetlerin uluslararası sistem baz alınarak sınıflandırılma işlemlerinin yapılması.

·        Marka tescil sürecinde yapılan başvuruların başka tescilli markalar ile sözcük ve şekil olarak benzerliği olup olmadığının saptanması.

·        Marka tescil sürecinde yapılan başvuruların incelemelerini yaparak ilgili mevzuatta belirtilen mutlak ret edilme nedenlerinin başvurularda var olup olmadığını incelemek, varsa raporlamak.

·        Marka tescil işlemleri ile ilgili başvuru veya marka sahipleri tarafından yapılan itirazları ve görüşleri inceleyerek sonuca ulaştırmak.

·        Yapılan coğrafi işaret başvurularının şekil olarak incelemelerinin yapılması.

·        Gerekli görüldüğünde uzman kişi veya kuruluşlara başvurulmak üzere yazılması gereken yazıların hazırlanması ve son haline getirilmesi.

·        Bağlı bulundukları mevzuat dahilinde bulunan diğer sorumlulukların yerine getirilmesi.

Marka, Patent Uzmanı Neden Gereklidir?

Marka patent uzmanı neden gereklidir? Sorusu için birçok farklı cevap vermek mümkündür. Öncelikle günümüz dünyasında hızla ilerleyen ve genişleyen marka kullanımı, tüketimi gibi hususlar beraberinde markaların haklarını da getirmiştir. Belli bir mülkiyet olarak görülen markaların koruması ve var olabilmeleri için bazı kurallar bulunmalıdır. Bu kuralların uygulanması sürecinde ortaya çıkan aşamaların gerçekleştirilmesi bazında önemli faaliyetler gerekir. Marka patent uzmanı, başvurusu yapılan markaların tescil almaları sürecinde etkin rol oynar.

Bir markanın tescil alabilmesi için sahip olması gereken hususlar Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesinde bulunan ilgili mevzuat gereği belirtilmektedir. Bu mevzuata göre olması gerekenler ve mevzuata uyumluluk gibi konularda denetimi ve raporlama işlemlerini yapan kişi veya çalışanlara marka patent uzmanı denir. 
Murat AYNA

Elmas Patent A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı - Chairman Of The Board
Patent Uzmanı - Patent Specialist

Yavuz GÜLEÇ

Elmas Patent A.Ş.
CEO
Marka & Patent Vekili - Trademark & Patent Attorney

mayna@elmaspatent.com.tr
ygluec@elmaspatent.com.tr


Benzer Konular

HIZLI BİLGİ ALMAK İÇİN HEMEN ARAYIN