Madrid Protokolü Nedir?

Madrid Protokolü Nedir? Ne İşe Yarar?

Madrid Protokolü Nedir? Ne İşe Yarar?

Madrid protokolü marka tescil işlemleri için atılan büyük adımlardan biridir. Uluslararası bağlamda marka tescil işlemleri yapılması, her bir ülke için tek tek başvuru yapma mecburiyetini ve artan maliyeti ortadan kaldırmaktadır. Her dönem bu işlemleri bütün ülkeler için ayrı ayrı gerçekleştirmek tam anlamı ile imkansız ve büyük bir maddi kayıptır. Bunun önlenmesi için uluslararası marka tescil sistemi ortaya çıkmıştır. Uluslararası marka tescil sisteminin ortaya çıkışını sağlayan bir anlaşma da bulunmaktadır. İşte bu anlaşma Madrid anlaşması olarak bilinir. İlerleyen zamanlarda anlaşmanın taraflarının sınırlı olması nedeni ile 1989 yılında Madrid protokolü imzalanarak anlaşma tarafları ve içeriği ile güncellenmiş oldu. Bu protokol 1989 yılında imzalanmış ve hala geçerliliğini korumaktadır.

Madrid Protokolü Faydaları

Madrid protokolü ile birlikte her bir ülkede ayrı ayrı başvuru yapma ve marka tescil süreçlerini tekrar tekrar yapma sorunu ortadan kalkmıştır. 1891 yılından beri uygulanan bu sistem ile birlikte tek bir marka tescili işlemi ile uluslararası bağlamda işlemleri gerçekleştirmek mümkün hale geldi.  Ülkemiz Madrid Protokolüne 1 Ocak 1999 yılından itibaren taraf olan ülkeler arasına girmiştir. Yani ülkemiz vatandaşlarından herhangi birinin Türk Marka ve Patent Kurumu aracılığı ile aldığı her mir patent uluslararası bağlamda geçerlilik taşımaktadır. Başvuru inceleme söz konusu olduğunda ise her ülkenin kendi kurumu ve inceleme yöntemleri bulunmaktadır. Bununla birlikte halihazırda var olan protokol kurallarına da uyulması şartı aranmaktadır.

Dünya Patent Ofisi (WIPO)

Dünya Patent Ofisi kapsamında başvuru için istenen evraklar ile ülkemizde istenen evraklar farklılık gösterebilmektedir. Madrid Protokolü dünya genelinde birçok ülkede geçerlilik taşımaktadır. Ayrıca Madrid protokolünün en büyük avantajı tek bir başvuru ile uluslararası nitelik taşıyan bir tescil işlemi yapabiliyor olmanızdır. Her ülkenin tescil komisyonları birbirinden farklı olduğundan bir ülkede kabul edilen şartlar başka bir ülkede kabul edilmeme ihtimalini de barındırır. Bu nedenle halihazırda yapılmış olan bir başvurunun her ülkede geçerli olması her ülkede yapıldığında kabul edileceği anlamına gelmez.  Bu gibi hususlara dikkat edilerek hareket edilmesi gerekir.

Elmas Patent A.Ş olarak Madrid başvurularında yanınızdayız…Yavuz GÜLEÇ

Elmas Patent A.Ş.
CEO
Marka & Patent Vekili - Trademark & Patent Attorney

Murat AYNA

Elmas Patent A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı - Chairman Of The Board
Patent Uzmanı - Patent Specialist

ygulec@elmaspatent.com.tr
mayna@elmaspatent.com.tr


Benzer Konular

HIZLI BİLGİ ALMAK İÇİN HEMEN ARAYIN